Đột phá Chất lượng Đào tạo nghề - Hội nghị khu vực về Đào tạo nghề tại Việt Nam

Diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2012 tại khách sạn Melia, Hà Nội

serveImage.php.jpg

Trong 2 ngày 10 và ngày 11 tháng 10 2012, Hội nghị khu vực về Đào tạo Nghề - “Đột phá chất lượng Đào tạo nghề” (TVET) đã diễn ra thành công tại Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Việt Nam và khu vực ASEAN, các tổ chức khu vực và quốc tế, các nhà tài trợ quốc tế, cũng như các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu.

 Hội nghị khu vực này được tổ chức bởi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA) Việt Nam và Bộ Liên bang về Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ) Đức. Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức và phản ánh tầm quan trọng của đào tạo nghề trong hợp tác phát triển Đức trong khu vực.


Tin tức Báo chí

Để biết thêm thông tin về phương tiện truyền thông của Hội nghị đào tạo nghề khu vực tại Việt Nam xin vui lòng tham khảo mục Press Section của trang web.
 


Tài liệu Hội nghị

Download “Báo cáo Tổng kết của Hội nghị” dưới đây. 

Xin vui lòng tải các nội dung Hội nghị tại đây here hoặc tham khảo tại đây here.

Để xem và tải về các hình ảnh của Hội nghị đào tạo nghề khu vực tại Việt Nam, xin vui lòng vào trang web của Chương trình cải cách Đào tạo Nghề - TVET ở Việt Nam tại đây here.